Landbruk/ odel

Vi kan hjelpe deg om du har spørsmål omkring generasjonsskifte og kjøp og salg av landbrukseiendom, grensetvister m.m.