Plan- og bygningsloven

Vi kan bistå både privatpersoner, næringsdrivende eller kommuner i forbindelse med byggeprosesser. Slike prosesser er ofte både kostbare og kompliserte, og det kan derfor være behov for juridisk kompetanse i forbindelse med planlegging eller gjennomføringen av små eller store prosjekter.

Også i forbindelse med tvister, klagesaker m.m kan vi bistå.