Tomtefeste

Vi kan hjelpe deg om du har spørsmål om festekontrakter. Dette kan dreie seg om innløsning av festetomter, regulering av festeavgift, forlengelse av festetid, rettigheter og servitutter i forbindelse med tomtefeste og faktisk bruk av festetomten.