Kontraktsrett / offentlige anskaffelser

Vi har erfaring med generelt kontraktsarbeid og med regelverket om offentlige anskaffelser. Vi kan bistå både på oppdragsgiver- og oppdragstaker siden i anbudsprosessen.

Så vel i forbindelse med utarbeidelse av anbudsdokumentene som utarbeidelse av tilbudet er det viktig med en gjennomgang av kvalifikasjonskrav og tildelingskriteriene for å unngå utilfredsstillende anbudsdokumenter eller tilbud som vil bli avvist. Vi kan hjelpe dere med å kvalitetssikre prosessen.

Også utenom offentlige anbudsprosesser kan vi bistå ved inngåelse eller evt. tolkning/opphør av avtaler og kontrakter. Ta kontakt for eventuell vurdering.