Strafferett

Våre advokater har lang erfaring fra påtalemyndigheten, og har dermed solid kunnskap på strafferettens område. Ta kontakt med oss dersom du har behov for hjelp.