Bistandsadvokat

Har du vært offer for en straffbar handling kan du ha rett på bistandsadvokat. Dersom du lurer på om du har krav på bistandsadvokat, ta gjerne kontakt med oss.

I noen type saker vil man som regel ha krav på advokat. Dette gjelder saker vedrørende seksuelle overgrep, vold i familierelasjon, menneskehandel, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, besøksforbud i eget hjem, brudd på besøksforbud, betydelig psykisk eller fysisk skade. I andre saker vil man kunne ha krav på bistandsadvokat etter konkret vurdering av domstolen.

Man kan ha rett til gratis advokatbistand i forbindelse med vurdering av anmeldelse av seksuelle overgrep.

Foto av Knut Inge Solbu