Forsvareroppdrag

Vi har bred erfaring innen strafferettens område. Har du fått forelegg, er du siktet eller tiltalt?
Vi kan bistå deg gjennom hele prosessen. Fra saken opprettes, under etterforskningen og til saken er avsluttet i rettsapparatet ivaretar vi dine rettigheter og interesser.

Det samme gjelder dersom du settes i arrest eller fremstilles for fengsling. Om du trenger hjelp til å tenke klart i en særdeles vanskelig situasjon kan vi jobbe for den «beste løsinngen for deg».
Vi bistår også i forbindelse med saker som gjelder tap av føreretten. Har du «mistet lappen» kan vi gi deg juridisk veiledning og bistand til søknadsskriving m.m.

Foto av Caroline Kirkhus