Vergeoppdrag

Vi påtar oss vergeoppdrag for mindreårige, eller andre som av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser.

Det kan for eksempel være oppdrag som setteverge for mindreårige i forbindelse med straffesaker, hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta barnas interesser. Det er Fylkesmannen som foretar oppnevning av setteverge.