Ved salg av bolig eller hytte privat, kan vi bistå med å sette opp kjøpekontrakt og skjøte. I tillegg kan vi forestå det økonomiske oppgjøret mellom kjøper og selger. På denne måten oppnår både kjøper og selger en økt trygghet i eiendomshandelen.

Les mer om Salg

Har du behov for hjelp i forbindelse byggeprosess, kontraktsarbeid og oppgjør ved salg av bolig eller hytte, tvister i forbindelse med fast eiendom, overdragelse av landbrukseiendom e.l. – ta kontakt, så hjelper vi deg.

Les mer om Eiendom

Vi påtar oss vergeoppdrag for mindreårige, eller andre som av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser.

Det kan for eksempel være oppdrag som setteverge for mindreårige i forbindelse med straffesaker, hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta barnas interesser. Det er Fylkesmannen som foretar oppnevning av setteverge.

Les mer om Vergeoppdrag

Har du/dere kommet i en situasjon hvor barnevernet er involvert og det for eksempel er snakk om akuttplassering av barnet ditt? Da kan vi hjelpe deg/dere med å ivareta deres interesser. Vi kan hjelpe med å tenke klart selv om situasjonen er svært emosjonell og traumatisk.

Les mer om Barnevern

Arv er et vanskelig og svært følelsesladet tema. Ofte utsetter man eller unnlater å utarbeide testamente eller samboerkontrakt. Dersom en eller begge partene har barn fra tidligere forhold kompliserer dette et eventuelt arveoppgjør og retten til å sitte i uskiftet bo.

Les mer om Arverett

Dagens familier er sammensatt og ofte komplisert med dine, mine og våre barn. I den sammenheng kan det være greit å ha klare avtaler ved eventuelt brudd, eller dersom den ene skulle falle fra. Når bruddet er et faktum oppstår gjerne spørsmål knyttet til foreldreansvaret og hvor barna skal bo.

Les mer om Familierett

Familierett, arv og skifte er gjerne de rettsområdene folk flest møter utfordringer. Det kan være i forbindelse med samlivsbrudd og dødsfall. Vi kan bistå deg på disse områdene. Ta kontakt med oss eller les mer under det enkelte fagområde.

Les mer om Familie, arv og skifte

Har du vært offer for en straffbar handling kan du ha rett på bistandsadvokat. Dersom du lurer på om du har krav på bistandsadvokat, ta gjerne kontakt med oss.

Les mer om Bistandsadvokat

Vi har bred erfaring innen strafferettens område. Har du fått forelegg, er du siktet eller tiltalt?
Vi kan bistå deg gjennom hele prosessen. Fra saken opprettes, under etterforskningen og til saken er avsluttet i rettsapparatet ivaretar vi dine rettigheter og interesser.

Les mer om Forsvareroppdrag