Vi kan bistå både privatpersoner, næringsdrivende eller kommuner i forbindelse med byggeprosesser. Slike prosesser er ofte både kostbare og kompliserte, og det kan derfor være behov for juridisk kompetanse i forbindelse med planlegging eller gjennomføringen av små eller store prosjekter.

Også i forbindelse med tvister, klagesaker m.m kan vi bistå.

Les mer om Plan- og bygningsloven

Vi kan hjelpe deg om du har spørsmål om festekontrakter. Dette kan dreie seg om innløsning av festetomter, regulering av festeavgift, forlengelse av festetid, rettigheter og servitutter i forbindelse med tomtefeste og faktisk bruk av festetomten.

Les mer om Tomtefeste

Ved salg av bolig eller hytte privat, kan vi bistå med å sette opp kjøpekontrakt og skjøte. I tillegg kan vi forestå det økonomiske oppgjøret mellom kjøper og selger. På denne måten oppnår både kjøper og selger en økt trygghet i eiendomshandelen.

Les mer om Salg

Har du behov for hjelp i forbindelse byggeprosess, kontraktsarbeid og oppgjør ved salg av bolig eller hytte, tvister i forbindelse med fast eiendom, overdragelse av landbrukseiendom e.l. – ta kontakt, så hjelper vi deg.

Les mer om Eiendom

Vi påtar oss vergeoppdrag for mindreårige, eller andre som av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser.

Det kan for eksempel være oppdrag som setteverge for mindreårige i forbindelse med straffesaker, hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta barnas interesser. Det er Fylkesmannen som foretar oppnevning av setteverge.

Les mer om Vergeoppdrag

Har du/dere kommet i en situasjon hvor barnevernet er involvert og det for eksempel er snakk om akuttplassering av barnet ditt? Da kan vi hjelpe deg/dere med å ivareta deres interesser. Vi kan hjelpe med å tenke klart selv om situasjonen er svært emosjonell og traumatisk.

Les mer om Barnevern

Arv er et vanskelig og svært følelsesladet tema. Ofte utsetter man eller unnlater å utarbeide testamente eller samboerkontrakt. Dersom en eller begge partene har barn fra tidligere forhold kompliserer dette et eventuelt arveoppgjør og retten til å sitte i uskiftet bo.

Les mer om Arverett