Ved salg av bolig eller hytte privat, kan vi bistå med å sette opp kjøpekontrakt og skjøte. I tillegg kan vi forestå det økonomiske oppgjøret mellom kjøper og selger. På denne måten oppnår både kjøper og selger en økt trygghet i eiendomshandelen.

Les mer om Salg