Arv er et vanskelig og svært følelsesladet tema. Ofte utsetter man eller unnlater å utarbeide testamente eller samboerkontrakt. Dersom en eller begge partene har barn fra tidligere forhold kompliserer dette et eventuelt arveoppgjør og retten til å sitte i uskiftet bo.

Les mer om Arverett

Dagens familier er sammensatt og ofte komplisert med dine, mine og våre barn. I den sammenheng kan det være greit å ha klare avtaler ved eventuelt brudd, eller dersom den ene skulle falle fra. Når bruddet er et faktum oppstår gjerne spørsmål knyttet til foreldreansvaret og hvor barna skal bo.

Les mer om Familierett