Dagens familier er sammensatt og ofte komplisert med dine, mine og våre barn. I den sammenheng kan det være greit å ha klare avtaler ved eventuelt brudd, eller dersom den ene skulle falle fra. Når bruddet er et faktum oppstår gjerne spørsmål knyttet til foreldreansvaret og hvor barna skal bo.

Les mer om Familierett

Familierett, arv og skifte er gjerne de rettsområdene folk flest møter utfordringer. Det kan være i forbindelse med samlivsbrudd og dødsfall. Vi kan bistå deg på disse områdene. Ta kontakt med oss eller les mer under det enkelte fagområde.

Les mer om Familie, arv og skifte

Har du vært offer for en straffbar handling kan du ha rett på bistandsadvokat. Dersom du lurer på om du har krav på bistandsadvokat, ta gjerne kontakt med oss.

Les mer om Bistandsadvokat

Vi har bred erfaring innen strafferettens område. Har du fått forelegg, er du siktet eller tiltalt?
Vi kan bistå deg gjennom hele prosessen. Fra saken opprettes, under etterforskningen og til saken er avsluttet i rettsapparatet ivaretar vi dine rettigheter og interesser.

Les mer om Forsvareroppdrag

Våre advokater har lang erfaring fra påtalemyndigheten, og har dermed solid kunnskap på strafferettens område. Ta kontakt med oss dersom du har behov for hjelp.

Les mer om Strafferett