Har du vært offer for en straffbar handling kan du ha rett på bistandsadvokat. Dersom du lurer på om du har krav på bistandsadvokat, ta gjerne kontakt med oss.

Les mer om Bistandsadvokat

Vi har bred erfaring innen strafferettens område. Har du fått forelegg, er du siktet eller tiltalt?
Vi kan bistå deg gjennom hele prosessen. Fra saken opprettes, under etterforskningen og til saken er avsluttet i rettsapparatet ivaretar vi dine rettigheter og interesser.

Les mer om Forsvareroppdrag