Asle Sandnes

Foto av Caroline Kirkhus

 

Advokat

Tlf: 35 95 35 00

Mob: 48 23 72 29

E-post: asle.sandnes@telemarksadvokatene.no

 

 

 

 

 

Arbeidserfaring:

09.2005-05.2018 Politifullmektig/politiadvokat, Telemark politidistrikt/Sør-Øst politidistrikt
05.2004-09.2005 Krigsadvokatfullmektig, Krigsadvokatene for Sør-Norge/Generaladvokaten.

Utdanning:

08.1997-12.2003 Cand.jur, Universitetet i Oslo
-Valgfag: Skatterett, boligrett, kriminologi og folkerett
-Spesialoppgave innen folkerett om immunitet for statsoverhoder mot strafforfølgning