Priser

Pris pr. time fra 1400,- eks. mva. Pris avhenger bl.a. av sakstype, vanskelighetsgrad og sakens omfang. Vår målsetning er å være konkurransedyktige på pris.

Normalt gir vi 1/2 time gratis vurdering/avklaring.

Du kan ha rett eller krav på fri rettshjelp. Det innebærer at staten dekker kostnader ved rettshjelp. Om man har krav på fri rettshjelp er hovedsakelig avhengig av hvilken sakstype man har å gjøre med, og i mange tilfeller også av at man ikke har for høy inntekt og formue. Se mer under punktet fri rettshjelp.

Etter en første samtale om saken vil du få en oppdragsbekreftelse fra oss. Hensikten med denne er at du som kunde/klient skal få en oversikt over hva oppdraget kan komme til å koste. I tillegg inneholder oppdragsbekreftelsen bestemmelser om vårt ansvar som advokatfirma overfor deg som kunde/klient. Det er gjort enkelte unntak fra kravet om skriftlig oppdragsbekreftelse, for bl.a. mindre oppdrag der arbeidet med utarbeidelse av oppdragsbekreftelsen vil være uforholdsmessig i forhold til oppdragets art, og oppdrag som betales av det offentlige i henhold til stykkprisforskriften eller salærforskriften, eller hvor advokaten er oppnevnt av det offentlige med hjemmel i særskilt lovgivning.